Workshop EMDR bij SOLK

Workshop EMDR bij SOLK

Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) zijn lichamelijke klachten die niet - of niet volledig - verklaard worden door een bekende somatische ziekte. Traumatische ervaringen en de daaruit volgende posttraumatische stress reacties kunnen een rol spelen bij het ontstaan en in stand houden van SOLK. Traumabehandeling met EMDR is geïndiceerd als de onverwerkte traumatische herinneringen de lichamelijke klachten door de emotionele en gedragsmatige of/en fysieke reacties op de klacht, in stand houden. Het doel van de inzet van EMDR is om door verwerking van de in stand houdende herinneringen de omstandigheden voor het herstel van de klacht te optimaliseren. Voorwaarde voor het realiseren van dit doel is een heldere casusconceptualisatie en zorgvuldige targetselectie. In de meeste gevallen zal gebruik gemaakt worden van het standaardprotocol om de herinnering aan de ingrijpende gebeurtenis(sen) te verwerken. Voor een optimaal effect zijn er een aantal specifieke aandachtspunten in de toepassing van dit protocol bij deze doelgroep. Daarnaast kan gebruik van het lichamelijke sensatie protocol geïndiceerd zijn. In de workshop wordt de rol van traumatische herinneringen bij het in stand houden van SOLK toegelicht en geoefend met het lichamelijke sensatie protocol. De toepassing van het lichamelijk sensatie protocol zal op verschillende punten geïllustreerd worden aan de hand van videofragmenten.

Doel

U leert om bij patiënten met lichamelijke klachten een casusconceptualisatie op te stellen, relevante targets te selecteren en de voor deze populatie specifieke problemen in het EMDR-proces te herkennen en op te lossen. U oefent met de toepassing van het lichamelijke sensatie protocol.

Doelgroep

EMDR-behandelaren die tenminste een VEN erkende basistraining hebben gevolgd en werken met patiënten met lichamelijke klachten.

Werkvorm

Plenaire presentaties en oefenen in kleine groepjes.

Accreditatie

VEN: Algemene scholing: (breed): 1 punt
Vakinhoudelijke scholing (smal): 6 punten
FGZPt: Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog: 6 punten

Cursusprijs

€ 295 (inclusief 21% BTW (€ 51,20)), thee/koffie, lunch en cursusmateriaal. U ontvangt na uw inschrijving een factuur.

Toelatingseis

Minimaal een VEN erkende EMDR basistraining.

Direct inschrijven

btn-inschrijvenSchrijf u hier in voor
Vrijdag 27 maart 2020.

Inschrijfformulier